Schooltoelage

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 voerde de overheid ook voor kleuters en kinderen van de lagere school een schooltoelage
in (€ 90, € 135 tot € 180 per jaar). De toekenning ervan gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van een gezin bepaalt of u al dan niet in aanmerking komt. U hoeft hiervoor niks speciaal te doen, dit wordt, indien u hier recht op hebt, automatisch toegekend via het groeipakket. Meer informatie vind je op www.groeipakket.be . 

Een andere, niet onbelangrijke factor, is de aanwezigheid van het kind op school:

 

KLEUTERS

Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen:

Minder dan drie jaar: 100 halve dagen

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen

4 jaar op 31/12: 185 halve dagen

5 jaar op 31/12: 220 halve dagen

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig

 

LAGERE SCHOOLKINDEREN

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, en dit twee jaar op rij, heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg.

Om dit te controleren is de school verplicht na 10 halve dagen onwettige afwezigheid het CLB te verwittigen en na 30 halve dagen een begeleidingsdossier voor te leggen aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wanneer de leerling vervolgens twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is, verwerft hij opnieuw het recht op zijn studietoelage. Voorkomen is beter dan genezen!

Hoe aanvragen?

 

Wonen je kinderen in Vlaanderen? Dan moet je geen aanvraag doen. Je recht op een schooltoeslag wordt automatisch onderzocht. Voldoe je aan de voorwaarden voor een schooltoeslag, dan betaalt je uitbetaler van het Groeipakket je automatisch het bedrag waarop je recht hebt.

De studietoelage voor het hoger onderwijs moet je wel nog aanvragen via www.studietoelagen.be.

Wonen je kinderen niet in Vlaanderen? Dan kun je de schooltoeslag aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket. Doe je geen aanvraag, dan zul je de schooltoeslag alsnog automatisch ontvangen als je er recht op hebt. Maar dat kan langer duren, want dit onderzoek neemt meer tijd in beslag.