Voor- en naschoolse Opvang

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden!

Wie organiseert de opvang?

De opvang in de school is gegroeid vanuit de vraag van ouders die in de directe omgeving van de school wonen.
Enkele ouders namen destijds het initiatief tot oprichting van de vzw, die spontaan steeds werd verder geleid door andere ouders. Op dit moment wordt de VZW geleid door Femke Moulart, Voorzitter, Gitta Davio, penningmeester en Veerle De Couvreur, secretaris.

De VZW werkt op 2 niveaus:

1.  Het belangrijkste aspect voor u natuurlijk is de uitbating van de opvang zelf. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door       Désirée met bijstand van Christiane. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang zelf en zorgen voor een aangenaam verblijf van uw kind voor en na de schooluren. De kinderen kunnen naar hartenlust ravotten, spelen, kleuren en knutselen, een vieruurtje eten, een drankje nuttigen, of even rustig bekomen van een lange schooldag. Desirée en Christiane zorgen met veel enthousiasme en plezier voor uw spruiten.

De kinderen kennen beide dames reeds van in de kleuterklasjes zeer goed. Christiane doet ook middagtoezicht van 12u00 tot 13u00 in de kleuterschool. De opvang voorziet speelgoed aangepast aan alle leeftijden.
Er kan altijd nog wat leuks bij en daarom mogen jullie gerust tijdens de jaarlijkse lenteschoonmaak aan ons denken; alle speelgoed is steeds welkom; vooral Lego, K’nex, Mecano, Playmobil en dergelijke, maar ook strips, kleine autootjes, kijk- en leesboekjes... zijn toppers!

2.  Daarnaast is de opvang een rechtspersoon onder de vorm van een VZW en is een strikte boekhouding, jaarverslaggeving, belastingaangiftes, afleveren van fiscale attesten en kennis van de sociale wetgeving noodzakelijk. 
Enthousiaste ouders die zorgen voor de continuïteit van onze lokale opvangdienst trekken zich deze taken aan. Iedereen is welkom en
de taken worden verdeeld onder een aantal vrijwilligers.

Wat zijn de tijden van de opvang?

Ochtend:
De opvang wordt georganiseerd vanaf 6u30 tot 8u15 (8u30 voor de kleuters).

Middag:
Voor de kleuters, L1 en L2 is er opvang vanaf 15u45 (vrijdag vanaf 15u35) tot 18u30.
Voor L3 t/m L6 is de opvang aansluitend aan de studie vanaf 16u30 (op vrijdag vanaf 16u20) tot 18u30.
Op woensdag namiddag is er opvang van 11u45 tot 14u, daarna worden de kinderen naar het Narrenschip gebracht.

Waar?

Voor zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school gebeurt de opvang in de gebouwen van de lagere school te Parike.

Kleuters die gebruik maken van de opvang moeten dus ‘s morgens naar Parike gebracht worden, de bus voert hen dan gratis naar de kleuterschool tussen 8u30 en 8u45 en brengt hen gratis terug mee naar Parike na het beëindigen van de lessen. In de kleuterschool en in de Lagere school start het toezicht van de leerkrachten om 8u15.

Indien uw kleuter slechts sporadisch in de opvang blijft, meldt u dat best ’s morgens aan de begeleider van de opvang of de kleuterjuf die toezicht houdt. Mocht u wegens omstandigheden in de loop van de dag merken dat u uw kind(eren) niet tijdig kan ophalen dan meldt u dat liefst telefonisch: 055/423094.

In welk lokaal bevinden de kinderen zich in Parike?

Van 15u45 tot 16u30 (vrijdag van 15u35 tot 16u20): kleuters en kinderen van L1 en L2 zijn in de turnzaal of bij mooi weer op de speelplaats.

Van 16u30 tot 18u30 (vrijdag vanaf 16u20) en ‘s morgens van 6u30 tot 8u15 (kleuters tot 8u30) in de refter of bij mooi weer op de speelplaats.

OPGELET: op woensdag namiddag is er opvang van 11u45 tot 14u, daarna worden de kinderen naar het Narrenschip gebracht!

Zijn er alternatieven in de buurt?

Buiten onze vzw is er de gemeentelijke opvangdienst “het Narrenschip” in het centrum van Brakel.
Deze dienst staat in voor de buitenschoolse opvang van alle scholen in Brakel, en op woensdagnamiddag kunnen de kinderen van onze school hier uiteraard ook terecht. De bus brengt hen daar gratis naartoe. U dient zelf via de gemeentelijke website hiervoor in te tekenen.

Hoeveel kost de opvang?

De prijs is € 0,90 per begonnen half uurtje. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar tot het kind de leeftijd van 14 jaar bereikt.
Het bedrag op de fiscale attesten is gebaseerd op de ontvangen bedragen van 1 januari tot en met 31 december.

Voor meer informatie hierover, kan u contact opnemen met de federale overheidsdienst Financiën, die jaarlijks een gratis brochure uitgeeft over de fiscale aftrek van kosten voor kinderoppas.

U kan voor meer informatie over de voorwaarden terecht:

  • op de website van het ministerie van financiën.

Klik op ‘Particulieren > Gezin > Kinderopvang > Aangifte’

  • Of bellen naar Infolijn van FOD Financiën 02 572 57 57

Heeft u vragen rond betalingen, dan kan u de penningmeester steeds bereiken, telefonisch of ter plaatse na een seintje. Voor andere vragen kan u terecht bij de mensen die onderaan vermeld staan.

Wat gebeurt er als mijn kind een ongeval heeft?

Tijdens de schooluren is er uiteraard de schoolverzekering die zal tussenkomen. Buiten de schooluren, en indien het kind onder toezicht van de vzw geplaatst werd, wordt de verzekering van de opvang aangesproken.

Zorg dat onze mensen steeds over uw meest volledige, recente en belangrijke gegevens van de kinderen en uw contactgegevens beschikken; mocht er zich iets voordoen, moeten ze u onmiddellijk kunnen bereiken.

De vzw beschikt over voorgedrukte formulieren om contactgegevens door te geven. Deze worden meegegeven aan alle ouders die beginnen gebruik te maken van de opvang. U kunt hier ook gebruik van maken om de naam door te geven die op het fiscaal attest gebruikt kan worden.

Wenst u niet onmiddellijk gebruik te maken van de opvang, maar wilt u in de loop van het schooljaar toch plotseling een beroep op ons doen, vul dan zeker volledig vrijblijvend het inschrijvingsformulier in bij aanvang van het schooljaar, zodat wij er ook kunnen voor zorgen dat uw kind tijdig en perfect verzekerd is als het bij ons aankomt. (dit natuurlijk zonder kosten)

Nog vragen? Of tips?

Aarzel niet ons te contacteren:

- Desirée Delacroix, opvang: 0496/683 592

- Femke Moulart, voorzitter: 0497/209 812

- Gitta Davio, penningmeester: 0472/900 709

 

Hopelijk tot binnenkort!

Vriendenkring Gemeentelijke Basisschool
Parike-Everbeek V.Z.W.
Muiterij 41A
9660 Brakel-Everbeek
Gerechtelijk arrondissement Oudenaarde
Ondernemingsnummer: 0464 778 963