Voor- en naschoolse Opvang

Wie organiseert de opvang?

Wat zijn de tijden van de opvang?

Ochtend:
De opvang wordt georganiseerd vanaf 6u30 tot 8u15. 

Namiddag:

Op woensdagnamiddag is er opvang van 11u45 tot 13u30, daarna worden de kinderen naar het Narrenschip gebracht.

Op andere schooldagen is er betalende opvang vanaf 15u45 tot 18u30.

Waar?

Voor zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school gebeurt de opvang in de gebouwen van de lagere school te Parike.

Kleuters die gebruik maken van de opvang moeten dus ‘s morgens naar Parike gebracht worden, de bus voert hen dan gratis naar de kleuterschool om 8u15 en brengt hen gratis terug mee naar Parike na het beëindigen van de lessen. In de kleuterschool en in de lagere school start het toezicht van de leerkrachten om 8u15 en eindigt om 15u45.

Indien uw kleuter slechts sporadisch in de opvang blijft, meldt u dat best ’s morgens aan de begeleider van de opvang of de kleuterjuf die toezicht houdt. Mocht u wegens omstandigheden in de loop van de dag merken dat u uw kind(eren) niet tijdig kan ophalen dan meldt u dat liefst telefonisch: 055/423094.

In welk lokaal bevinden de kinderen zich in Parike?

Bij goed weer wordt de opvang georganiseerd op de speelplaats. Bij slecht of koud weer organiseren wij de opvang 's ochtends in de refter en in de namiddag in onze sportzaal.

OPGELET: op woensdag namiddag is er opvang van 11u45 tot 14u, daarna worden de kinderen naar het Narrenschip gebracht!

Hoeveel kost de opvang?

De prijs is € 0,90 per begonnen half uurtje. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar tot het kind de leeftijd van 14 jaar bereikt.
Het bedrag op de fiscale attesten is gebaseerd op de ontvangen bedragen van 1 januari tot en met 31 december.

Voor meer informatie hierover, kan u contact opnemen met de federale overheidsdienst Financiën, die jaarlijks een gratis brochure uitgeeft over de fiscale aftrek van kosten voor kinderoppas.

U kan voor meer informatie over de voorwaarden terecht:

  • op de website van het ministerie van financiën.

Klik op ‘Particulieren > Gezin > Kinderopvang > Aangifte’

  • Of bellen naar Infolijn van FOD Financiën 02 572 57 57

Heeft u vragen rond betalingen, dan kan u steeds de school contacteren.

Wat gebeurt er als mijn kind een ongeval heeft?

Tijdens de schooluren is er uiteraard de schoolverzekering die zal tussenkomen. Buiten de schooluren wordt de verzekering van de opvang aangesproken.

Zorg dat de school steeds over uw meest volledige, recente en belangrijke gegevens van de kinderen en uw contactgegevens beschikken; mocht er zich iets voordoen, moeten ze u onmiddellijk kunnen bereiken.

 

Voor dringend contact met de verantwoordelijke begeleider: Desirée Delacroix, opvang: 0496/683 592

 

Hopelijk tot binnenkort!