Openingsuren school

maandag: 08:45 – 12.20, 13:20 – 15:30
dinsdag: 
08:45 – 12.20, 13:20 – 15:30

woensdag: 08:45 – 11:30
donderdag: 08:45 – 12.20, 13:20 – 15:30
vrijdag: 08:45 – 12:20, 13:20 – 15:20

Als kinderen te laat komen op school is het klasgebeuren reeds volop bezig en is het voor hen moeilijk om aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen tijdig in school aanwezig zijn (zie ook schoolreglement)! Ook voor de kleuters vragen wij u de begin – en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. Zij missen het onthaalmoment en storen bovendien de aandacht van de juf en de andere kindjes. Wij vragen ouders vriendelijk om het voorbeeld te geven en de gemaakte afspraken te respecteren, in het belang van het kind.

Toezicht tijdens de schooluren

Tijdens de openingsuren van de school wordt in bewaking voorzien door een leerkracht. Dit betekent dat er een kwartier vóór de aanvang van de lessen en tot een kwartier na het beëindigen  van de lessen en tijdens de rustpauzes een leerkracht instaat voor het toezicht.
Indien kinderen vroeger op school zijn en niet naar de opvang gaan is de school niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. De verantwoordelijkheid van de school start vanaf het openingsuur, d.i. een kwartier vóór de aanvang van de lessen tot een kwartier na het laatste lesuur.

Voor- en naschoolsche opvang

De school voorziet in voor- en naschoolse opvang. Prijzen en uren vind je terug in de startbrochure van de school. De opvang buiten de normale openingsuren van de school. Indien uw kind vóór of na het vermelde uur opvang nodig heeft kan u zich aanmelden via het inschrijvingsformulier van de VZW Opvang.

Contactpersoon: Mevr. Désirée Delacroix tel: 0496/683 592

Buiten onze vzw is er de gemeentelijke opvangdienst “het Narrenschip” in het centrum van Brakel.
Deze dienst staat in voor de buitenschoolse opvang van alle scholen in Brakel, en op woensdagnamiddag kunnen de kinderen van onze school hier uiteraard ook terecht. De bus brengt hen daar gratis naartoe. U dient zelf via de gemeentelijke website hiervoor in te tekenen.