Algemene info

Startende kleuters kunnen inschrijven in de maand maart van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin ze starten. Vanaf februari kan je hier alle praktische info vinden voor de inschrijvingen volgen.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mag iedere kleuter schoollopen. Een startende kleuter kan inschrijven vanaf de maand maart van het schooljaar dat het schooljaar waarin de kleuter start voorafgaat.

Bijvoorbeeld:

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden wordt in de loop van het schooljaar 2022-2023 dan kan je uw kind inschrijven vanaf maart 2021.

 

Inschrijvingen starten bij ons traditioneel op de eerste woensdag van maart. Meer informatie kan je vanaf februari hier op onze website terugvinden.  Instappen kan alleen op één van de zeven onderstaande instapdata. Op die dag moet uw kind minstens 2 jaar en 6 maanden zijn.

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Uw kind (als het geen startende kleuter is) inschrijven op onze school kan eigenlijk elke schooldag. Uiteraard is het voor ons en voor u gemakkelijk wanneer u de kans ziet om eerst telefonisch of via mail een afspraak te maken. Ook tijdens de daarvoor voorziene periodes in de zomervakantie kan u op school iemand aantreffen om u van dienst te zijn (in de loop van de eerste week van juli en de tweede helft van augustus, liefst in de voormiddag).

De inschrijving gebeurt op basis van de ISIS-kaart. Een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders of de identiteitskaart van het kind kan altijd de ISIS-kaart vervangen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement, de afsprakennota en de formulieren waarmee we de noodzakelijke gegevens inventariseren (formulier met informatiegegevens, keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen, vragenlijst over de achtergrond van het kind (SES), …)

De ouders tekenen het inschrijvingsregister en verklaren zich hierbij akkoord met het schoolreglement en de afsprakennota.
Deze documenten kan je hier op de site vinden, of je kan op het secretariaat een papieren exemplaar verkrijgen.

Eens ingeschreven hoef je je kind niet elk jaar opnieuw in te schrijven. Alleen als je kind overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs of als je kind van school wil veranderen, moet je je kind opnieuw inschrijven. Veranderen van school kan op elk moment van het schooljaar.

Verandering van je gegevens?

Als je gezinssituatie, adres, e-mailadres, telefoonnummers,... verandert, dan zouden we dat graag aangepast zien in onze databank.